Bayilere Arızalı Cihaz Servis Fişi

GÜRGENÇLER APPLE YETKİLİ TEKNİK SERVİS ONARIM HÜKÜM VE ŞARTLARI

 1. İşbu sözleşme Gürgençler Apple Yetkili Teknik Servisi ile Müşteri arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemek maksadıyla düzenlenmiştir.

 2. Müşteri, Gürgençler Apple Yetkili Teknik Servisi’ne teslim ettiği ürün ve/veya ürünlerle alakalı olarak yapılacak iş ve işlemler hakkında tüm yetkinin ve işleyişin Servis’in yetkili uzman

  teknisyenlerince belirleneceğini peşinen kabul ve beyan eder.

 3. Müşteri, cihazı teslim ederken cihaza ilişkin bilgiler, cihazla teslim edilen aksesuarlar ve bunların genel durumu ile arıza ve cihaz üzerinde mevcut hasar bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak forma

  girdiğini, cihazla birlikte SIM kart teslim etmemesi gerektiğini bildiğini, aksi durumda meydana gelebilecek eksik ya da yanlış hizmet veya hasarlar ile her türlü sonuçtan Gürgençler Apple Yetkili

  Teknik Servisi’nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. Müşteri, Gürgençler Apple Yetkili Teknik Servisi’ne teslim edilen her türlü verinin yedeklenmesine ilişkin yükümlülük ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu, peşinen kabul eder.

 5. Müşteri, formu eksiksiz doldurarak arıza durumunu belirtmiş olsa dahi bunun uzmanlık gerektiren bir inceleme ile tespit edilmesi gerektiğinden hiçbir bağlayıcılığı olmadığını, Gürgençler Apple

  Yetkili Teknik Servisi tarafından yapılan inceleme sonucu belirlenen arıza durumunun doğru olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

 6. Müşteri, garanti kapsamı ve bu kapsamdaki haklarına ilişkin bilgileri satın alma sırasında ürünü ile birlikte kendisine teslim edilen kullanım kılavuzundan edindiğini, garanti kapsamında

  bulunmayan durumlarla alakalı bilgi sahibi olduğunu ve ürünün garanti süresi devam etse dahi garanti kapsamı harici durumlar için ek ücretlendirme yapılacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

 7. Müşteri, Garanti süresinin Apple Türkiye tedarikli cihazlarda satış faturası tarihinden itibaren iki yıl olduğunu bildiğini, ürünün garanti süresinin belirlenmesi ya da sair hususlar için Gürgençler

  Apple Yetkili Teknik Servisi tarafından talep edilmesi halinde orijinal faturayı ibraz edeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

 8. Müşteri, işletim sitemi ve uygulama programlarının kurulumu, virüs temizleme, data yedekleme vb. tüm garanti kapsamına girmeyen ek hizmetlerin ücretlendirileceğini, cihaz üzerinde yer alan

  lisanssız programların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

 9. Müşteri, Gürgençler Apple Yetkili Teknik Servisi’ne gelen her ürünün fotoğrafının çekildiğini bildiğini, darbe itirazı olması durumunun değerlendirilmesinde öncelikle bu fotoğrafların referans

  alınacağını, ürün üzerinde görünür ya da görünmez fiziksel hataların tespitinde teknisyen raporunun esas alınacağını kabul eder.

 10. Müşteri işbu form üzerinde bilgisini vermediği veya ürün kabul aşamasında yapılan fiziksel kontrollerde görünmesi mümkün olmayan ve teknisyen incelemesi ile ortaya çıkan fiziksel hatalarla

  alakalı kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

 11. Müşteri, ücretli onarımlar haricinde kendisinden garanti kapsamı içerisindeki tüm onarımlar için (Parça değişikliği, cihaz değişimi, yazılım vb.) onay alınmayacağını kabul ve beyan eder.

 12. Müşteri, Gürgençler Apple Yetkili Servisi’nin kendisine ilettiği onarım ücretine 5 (beş) gün içerisinde onay vermediği takdirde cihazın onarılmadan kendisine iade edileceğini, Gürgençler Apple

  Yetkili Servisi tarafından önceden belirtilen ve teknisyen tarafından form üzerine not düşülen arıza belirleme ücretinin kendisinden talep edileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 13. Taraflar işbu sözleşme üzerinde belirlenen ve/veya bu sözleşme üzerinde belirlenmeksizin yapılan işe ilişkin olarak mevzuatta bulunan iş günü sürelerine Cumartesi ve Pazar günlerinin dahil

  olmadığını bildiklerini kabul ve beyan ederler.

 14. Müşteri, kendi onayı ile cihazı üzerinde Gürgençler Apple Yetkili Teknik Servisi tarafından işlem ve onarım yapıldıktan sonra cihazın eski arıza düzeyine getirilmesini talep edemeyeceğini, bunun

  teknik olarak da mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

 15. Müşteri, cihaz üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu tespit edilen ek hasar ve onarılması zorunlu olan durumlar giderilmeden cihazın onarımının gerçekleştirilemeyeceğini

  bildiğini, bu hasarların onarılmasına ve maliyetlerinin yansıtılmasına peşinen onay verdiğini kabul ve beyan eder.

 16. Müşteri, Gürgençler Apple Yetkili Teknik Servisi tarafından onarımı gerçekleştirilerek ürünü teslim alması gerektiğine ilişkin bilginin kendisine verildiği tarihten itibaren geçen 3 (üç) ayın sonunda

  bildirimin yapıldığı ayın aynı gününe denk gelen günün mesai saati bitimine kadar ürünü teslim alması gerektiğini, teslim almadığı üründen Gürgençler Apple Yetkili Servisi’nin sorumlu

  olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

 17. Müşteri madde 6’da yer aldığı üzere bilgisi dahilinde olan garanti kapsamından; bilhassa darbe, sıvı teması ya da yetkisiz müdahale sebebiyle çıkan ürünün onarımının yapılmayacağını,

  fotoğrafının çekilerek ürünün Gürgençler Apple Yetkili Teknik Servisi tarafından kendisine iade edileceğini, servis giriş kaydının “Garantili” olarak yapılmasının bu durumu değiştirmeyeceğini

  bildiğini kabul ve beyan eder.

 18. Müşteri, kullanıcı hatalarından ve cihaz kullanma kılavuzuna aykırılıktan kaynaklanan tüm arızalar garanti kapsamı dışında olduğunu, garanti süresi dolmuş ve/veya garanti kapsamı dışında kalmış

  cihazlar için ancak hizmet bedeli ödeyerek servis hizmeti alabileceğini, hizmet bedeli ödenmediği takdirde ürünün kendisine teslim edilmeyeceğini bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

 19. Müşteri, Gürgençler Apple Yetkili Teknik Servisi’ne kargo, nakliye veya posta yolu ile gönderdiği ve servis hizmeti sonrası bu yollardan biri ile kendisine ulaştırılmasını talep ettiği cihazların taşıma

  sırasında hasar, zarar ya da ziyan görmesi halinde Gürgençler Apple Yetkili Teknik Servisi’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 20. Müşteri, Gürgençler Apple Yetkili Teknik Servisi’ne teslim edilen cihaza başka bir lokasyonda ya da Apple Merkez Teknik Servisi tarafından servis hizmeti verilmesinin gerekmesi halinde ilgili yetkili

  teknik servise gönderilmesi ve geri dönmesi sırasında geçen sürelerin servis hizmet süresinden sayılmayacağını kabul ve beyan eder.

 21. Müşteri, garanti süresi devam eden ve yetkisiz müdahale olmayan ürünlerin teknisyen raporuna istinaden ücret karşılığı yeni cihaz ile değiştirilebileceğine, bu durumda ürünün garanti süresinin

  kaldığı yerden devam ettiğine dair kendisine bilgi verildiğini kabul eder.

 22. Müşteri, garanti süresi biten ve yetkisiz müdahale olmayan ürünlerin teknisyen raporuna istinaden ücret karşılığı yeni cihaz ile değiştirilebileceğine, bu durumda yeni verilen ürünün garanti

  süresinin 6 ay ile sınırlı olduğuna dair bilginin kendisine verildiğini kabul eder.

 23. Müşteri, ücretli ürün değişimi ve ekran değişimi bedellerini ürünü servise teslim anında ödeyeceğini kabul eder.

 24. Bakım veya onarım için yetkili servise teslim ettiğiniz cihazların ve/veya yedek parçaların değişimi halinde ilgili cihazların veya yedek parçaların tarafınıza iade edilmemesine, ithalatçı Apple

  Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (“Apple Türkiye”) tarafından imha ettirilmesine, hurdaya ayrılmasına, çevreye kazandırılmasına veya ihraç edilmesine işbu servis formu ile onay vermektesiniz. Söz

  konusu cihazların veya yedek parçaların Apple Türkiye tarafından geçici olarak kendi stoklarına alınması da tarafınızca kabul edilmektedir.

 25. Müşteri, kullanıcı kaynaklı sorunların ürünün Gürgençler Apple Yetkili Teknik Servisi’ne bırakıldıktan sonra da devam edebileceği ve bu sebeple arızanın ilerleyebileceği konusunda

  bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

 26. İşbu sözleşme ve ön yüzünde bulunan formun kullanıcı tarafından imzalanması, ürünün Müşteri tarafından, Gürgençler Apple Yetkili Teknik Servisi Formunda belirtilen şekil ve şartlarda, sağlam

  ve çalışır durumda teslim alındığını gösterir.

 27. Servis hizmeti sonunda ürünün Müşteriye teslim edilebilmesi için bu sözleşme ve ön yüzünde bulunan formun ıslak imzalı olarak teslim alacak kişide bulunması gerekmektedir. Müşteri, ıslak

  imzalı form ile servise başvuran kişiye Gürgençler Apple Yetkili Teknik Servisi tarafından ürün tesliminin gerçekleştirileceğini, bu teslimattan dolayı Gürgençler Apple Yetkili Teknik Servisi’nin hiçbir sorumluluk taşımadığını peşinen kabul ve beyan eder.

 28. Müşteri, işbu servis formunun üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı meydana gelebilecek durumlardan ve sonuçlarından dolayı Gürgençler Apple Yetkili Teknik Servisi’nin hiçbir sorumluluk

  taşımadığını kabul ve beyan eder.

 29. Müşteri, servise cihazını resmi kimliğini ibraz ederek teslim etmeyi, teslim anında beyan ettiği bilgilerinin de doğruluğunu peşinen kabul ve beyan eder.

 30. Hücresel kapsama alanı olan cihazınıza Türkiye’de hizmet verilebilmesi için T.C. Kimlik Numaranız ve telefon numaranız gerekli olabilir. Cihazınızın tarafımızca değiştirilmesi halinde, ilgili

  numaranın yanısıra; cihazınıza ve size verilen değişim cihazına ait IMEI numaraları Apple ile paylaşılacak ve ilgili mevzuat uyarınca kayıt işlemleri için Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na aktarılacaktır. Hücresel kapsama alanı olan cihazınızı servis için teslim etmekle, ilgili cihazın gerçek (klonlanmamış) bir cihaz olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

Bayilere Arızalı Cihaz Servis Formu'nun Pdf formatında görüntülemek için lütfen buraya tıklayınız.